Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR


Sep 27, 2021

På äldre- och demensboendet Strandgården i Ellös, på ön Orust, fick timvikarien Hutham Hussein, möjligheten att utbilda sig på arbetstid till undersköterska. Förutom att hon slipper otryggheten i att vara vikarie har hon fått en tillsvidareanställning på hundra procent och lärt sig viktiga kunskaper som stärker henne i professionen att möta de äldre boende. Det hade inte varit möjligt utan statens satsning Äldreomsorgslyftet. 

- Det här är verkligen vinna-vinna för verksamheten, säger enhetschefen Ann-Christin Eriksson som arbetar på Strandgården. Ytterligare tolv personer i Orusts kommun som tidigare var outbildade vikarier, har blivit erbjudna utbildning till undersköterska på arbetstid samt fått tillsvidareanställning.