Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR


May 6, 2021

Vem har inte varit ny på jobbet och känt sig utlämnad, och vem har inte mått dåligt på grund av en usel arbetsmiljö? Varför är det viktigt att arbetsgivare prioriterar sina medarbetares arbetsmiljö? I det här avsnittet pratar vi med Malin Lohela Karlsson, arbetsmiljöstrateg i Region Västmanland, som även är forskare vid Uppsala universitet samt knuten till Högskolan i Gävle. Vi träffar också Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska institutet, som berättar om vikten av att ha en genomtänkt introduktion (onboarding) för nyanställda. Han menar att ett bra introduktionsprogram är en viktig hr-strategi eftersom det bland annat påverkar nyanställdas vilja att behålla sitt jobb och att inte direkt söka sig vidare. Medverkar gör även Kristina Folkesson, arbetsmiljöexpert på SKR.