Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR


Feb 1, 2021

Arbetsmarknaden förändras och kraven på rätt kompetens förändras i en allt snabbare takt, vilket ställer krav på verksamhetens förmåga till en ansvarsfull omställning. För att möta kompetensbehovet i välfärden kan det nya kompetens- och omställningsavtalet (maj 2020) fungera som ett strategiskt verktyg.

I det här avsnittet träffar vi Daniel Strandman som är projektledare och samordnar utbildningsutvecklingsinsatser kopplat till omställningsarbetet i Västra götalandsregionen (VGR). Han berättar hur VGR använt omställningsmedel för att utbilda och kompetensutveckla befintliga medarbetare utifrån verksamhetens behov och delar med sig av sina erfarenheter av framgångsrika arbetssätt.

Dessutom deltar även Caroline Olsson, chef på arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKR, och ger tips på hur HR-avdelningar kan tänka nytt kring omställning och kompetensförsörjning.