Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR


Mar 1, 2022

Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare och varför är det så viktigt att ta hand om sina medarbetares engagemang och vilja att utvecklas? I det här avsnittet gästas vi av tre kunniga gäster: Eskilstuna kommuns HR-direktör Susanne Carlsson, som tog emot priset för Årets kommun employer branding vid Universum Awards 2020, berättar om sitt arbete med kultur, struktur och satsningar på ledarskap. Vi träffar också förändringsstrategen Maria Arup som beskriver VGR:s resa mot att bli Sveriges bästa arbetsgivare i offentlig sektor, och Örjan Lutz, SKR, som menar att HR ska styra medarbetarna mot en bra verksamhet och ta vara på medarbetarnas engagemang, snarare än att styra över medarbetarna.