Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR


Dec 21, 2021

I det här avsnittet pratar vi om ledarskapsutveckling - ett spännande och ibland ganska svårfångat ämne. Vi träffar bland andra Sofia Kjellström och Anna Fabisch. Sofia, är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap på högskolan i Jönköping och Anna, är utvecklingsledare i Region Jönköpings län och doktorand på högskolan i Jönköping. Tillsammans har de formulerat ett antal framgångsfaktorer. 

De menar att ledarskapsutveckling sker i vardagen och att det inte går att skilja det dagliga jobbet från ledarskapsutvecklingen. Det måste få ske parallellt. Att utveckla ledarskapet betyder att tillsammans med medarbetare och chefer utveckla verksamheten så att vi får bättre resultat till lägre kostnad.