Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR


Nov 23, 2020

Vad menade egentligen den tidigare finansministern Pär Nuder 2004 när han kallade de stora barnkullarna från 1940-talet för ”köttberg”. Han menade att försörjningen av denna generation kan bli ett problem om inte fler sätts i arbete. Med en växande andel äldre personer i befolkningen ökar trycket på vård och omsorg. För att möta de ökade behoven måste välfärdens arbetsgivare fortsätta att nyrekrytera personal men det kommer inte att räcka. I det här avsnittet presenteras olika åtgärder och strategier för att möta kompetensutmaningen.

Vi pratar med Anna Brink, HR-strateg i Mariestads kommun, som berättar om kommunens resa mot heltid som norm, och så får vi höra Anders Hagstedt, enhetschef på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun, beskriva på vilket sätt välfärdsteknik kan vara ett komplement och en lösning för äldreomsorgen, då den både kan frigöra tid och bidra till säkrare omsorg.