Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Nov 24, 2022

Digitalisering handlar om så mycket mer än teknologin. Det handlar om styrning, förändringsledning, beteenden och kultur. Att medarbetarna både är delaktiga, motiverade och engagerade i att jobba på nya sätt, är avgörande för att lyckas. Därför är digitalisering och omställning i en digital tid i allra...


Mar 1, 2022

Vad innebär det att vara en attraktiv arbetsgivare och varför är det så viktigt att ta hand om sina medarbetares engagemang och vilja att utvecklas? I det här avsnittet gästas vi av tre kunniga gäster: Eskilstuna kommuns HR-direktör Susanne Carlsson, som tog emot priset för Årets kommun employer branding vid...