Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Feb 1, 2021

Arbetsmarknaden förändras och kraven på rätt kompetens förändras i en allt snabbare takt, vilket ställer krav på verksamhetens förmåga till en ansvarsfull omställning. För att möta kompetensbehovet i välfärden kan det nya kompetens- och omställningsavtalet (maj 2020) fungera som ett...