Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Nov 23, 2020

Vad menade egentligen den tidigare finansministern Pär Nuder 2004 när han kallade de stora barnkullarna från 1940-talet för ”köttberg”. Han menade att försörjningen av denna generation kan bli ett problem om inte fler sätts i arbete. Med en växande andel äldre personer i befolkningen ökar trycket på...