Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

May 28, 2020

Hälso- och sjukvården, liksom välfärden i stort, står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder. Det krävs en rad åtgärder på olika nivåer för att möta kompetensutmaningen. En av dessa åtgärder handlar om att arbeta på nya...