Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Jan 20, 2020

Att kunna utvecklas på jobbet och göra karriär är viktigt – både för individen men också för att utveckla verksamheten. Hur gör man karriär i välfärden? Hur kan man jobba med att visa och utveckla karriärvägar för sina medarbetare? Och vad innebär det för medarbetares motivation och engagemang?

I det...