Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Dec 2, 2019

Digitalisering kan aldrig ersätta helt det fysiska mötet inom t ex vården. Däremot kan det underlätta i vardagen för både medarbetare i välfärden och invånare.

I det här avsnittet får vi träffa medarbetare på en UM Skåne online som tidigt så behoven av att öka tillgängligheten genom att finnas där de...